Order of the Elephant


این مدال دانمارکی نشانه یک گروه شرک آمیز از زیر مجموعه های  گروههای فرماسونری می باشد  زنها هم در این گروه میتوانند عضو شوند . متاسفانه بیشتر زنان سران کشورها در این گروه عضو هستند البته باید به این نکته توجه داشت که این گروه در درجه  دوم در لیست گروههای فراماسونری قرار میگیرد و اگر اسمی از اشخاص حال حاضر (سردمداران کشورهای اروپا و آمریکا) در آن نیست  به علت ماهیت شرک آمیز این گروه بوده است که علنی کردن آن بر خلاف ظاهربینی آنها  است  و یا همان طور که  در مقاله جهان در سیطره دجال دیدید عضو گروههای درجه  اول  همچون مالتا و یا استخوان و جمجعه هستند


این گروه کاملا ماهیت فراماسونری و عقاید کفر آمیز فراماسونری را در خود دارد  این نشان فیل در سمت راست سینه افراد نصب میشود


ماهیت شرک آمیز این گروهبه چند نفر از اعضا نگاهی بیاندازید

حتما با کلیک بر روی اینجا به سایت ویکی پدیا رفته و با اعضای آن اشنا شوید.


عضویت امپراتوری کنونی ژاپن در گروه
عضویت ملکه ژاپن و خاندان پادشاهی اردنعضویت اولین شاه سلسله سرسپرده پهلوی در این گروه(رضا شاه)م
عضویت فرح پهلوی ملکه شاه فرار ایران
عضویت ریس جمهور  برزیل و نلسون ماندلاامپراتور هیروهیتو از سال 1926 تا سال 1989 حکومت کرد این امپراتور کمی منزوی بوده است  همچنین او نماد باز سازی بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن میباشد  طبق معمول او یک قهرمان ملی در ژاپن تبدیل شد.


بعد از جنگ تمام مسئولیت های جنایات جنگی ژاپن بر گردن نزدیکان وی افتاد و امریکا اجازه ادامه حکومت به وی را داد


افتخارات و عضویت های این امپراتور که با امپراتور قبلی هم شباهت های زیادی دارددر اینجا ما به علت طولانی نشدن مقاله به یک گروه از گروههای شیطانی بالا  می پردازیم


The Royal Norwegian Order of St. Olav


گفته شده است این نشان نروژی به کسانی اهدا میشود که از سران و بزرگان دولت باشند  بله درست است بزرگانی که در خدمت منافع گروههای شیطانی باشند  در وسط این مدال آرمی شبیه آرم شرکت پژو پیداست و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد


اگه به لیست کامل اعضا نگاهی بیاندازید بهتر با این گروه آشنا می شویدعضویت فرح پهلوی در این گروه
عضویت ژاک شیراک یکی از رهبران ماسون فرانسه


یک نکته جالب در اینجا شباهیت زیاد  خانواده سلطنتی ژاپن با خانواده سلطنتی اردن میباشدادامه دارد....

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1389    | توسط: میلاد    | طبقه بندی: فراما سونری و سازمانهای زیر زمینی، حوادث تاریخی،     |
نظرات()