سلام

فراماسونری در ژاپن هم پا با سایر نقاط جهان رشد سریعی داشته است در مقاله ( جهان در سیطره فراماسونری ایران تنها جزیره امید) به حکومت این سلسله شیطانی بر جهان کاملا اشاره شده است  . ما در این مقاله به بررسی کشور ژاپن ومیزان نفوذ فرماسونری در آن میپردازیم..


رشد سریع  فراماسونری در ژاپن  به دلایل زیادی شدت گرفت و در آن کشور فراماسونهای گمنام ولی بسیار متعصب بر سر کار آمدند این تعصب به علت فرهنگ خاص مردم ژاپن ایجاد شده است

 متاسفانه فرماسونری جهانی هم از این خصلت مردم ژاپن آگاهی پیدا کرده  و بر اساس سیاست بهرکشی و استعمار همیشگی خود از مردم ژاپن بیشترین بهره برداری را  کرده است و در طول تاریخ این کشور  جنایات زیادی بر علیه مردم ژاپن انجام داده است. من خودم قبل از نگارش این مقاله شخصا اعتقاد داشتم که ژاپن به عنوان پایگاه شرق  فراماسونری در

جهان دارای اعتبار خاصی میباشد ولی همانگونه که در ادامه مقاله خواهید دید این کشور بیشتر به عنوان یک بازیچه دست فراماسونری جهان بوده است. در اصل این گروه شیطانی هرگز برای هیچ کشوری ارزشی قائل نیستند و فقط اهداف خود را مهم میشمارند.

این مقاله نگاهی سریع به این پدیده شوم در این کشور است  ولی همانگونه که میدانید این حرکت شیطانی با نفوذ مهره های خود در سران کشور دقیقا کنترل کشور را بدست میگیرد به اعتراف خودشان:« مدرسه ای كه توسط مدیر ماسون اداره می شود، یك موسسه ی ماسونی محسوب می گردد. جامعه ای كه توسط یك لیدر ماسون رهبری می شود، جامعه ی ماسونی به حساب می آید. اگر تعداد اعضایمان هم زیاد نشود، از طرف هر كسی كه می خواهد باشد، باشد، تحقق اصول و آداب در هر جا و مكان یك موفقیت شمرده می شود. » (نشریه ی ماسون ترك – صفحه ی 3032)باز آنجایی که افراد قابل اعتماد کمی به عنوان محقق در امور فراماسونری هستند همیشه بدست آوردن منابع موثقی برای تحقیق کمی دشوار میباشد. مخصوصا برای کشوری همچون ژاپن . به همین دلیل ما  2 روایت در مورد تاریخچه فراماسونری در ژاپن ارائه میدهیم .
((بسم الله الرحمن الرحیم))


نگاهی به تاریخچه فراماسونری در ژاپن از آغاز تا کنون

اعضای فراماسونری در ژاپن ادعا میکنند که سابقه فراماسونری در این کشور به مصر باستان و تجارت با حکومت های بین النهرین برمیگردد .

البته عده ای دیگر از ایشان تاریخ زودتری را اعلام کرده اند بر این اساس نفوذ فراماسونری در ژاپن از 1000 سال پیش شروع میشود  در آن زمان  به علت جنگ و درگیری با کشورهای همسایه عده ای  از نخبگان و طبقه خاص ژاپن به چین مسافرت کرده و در آنجا با فراماسونری آشنا شده اند  در برگشت از چین به علت مخالفت حکومت چین با ایشان این عقاید را در زاپن ادامه میدهند.


دلیل این فرضیه این است که  در سالهای بازگشت این گروه از چین میتوان ستاره داوود را  دید

در ادامه  میگویند در تاریخ جولای 1853 شخصی بنام دریادار پری  از طرف آمریکا وارد  ژاپن شد و درهای تجارت و اقتصاد را با ژاپن باز کرد. دراین هنگام فراماسونری ژاپن تصمیم گرفت که روش خود 

عوض کند


.


Admiral Perry in Japan


دریادار پری خود عضو فرماسونری و لوژ هلند در نیویورک بوده است


در این زمان فراماسونری نگاه خود را به سوی غرب (شرق خود یعنی آمریکا ) ها برگرداند و با حمایت انها توانست امپراتوری میجی را به حکومت برسانند این امپراتوری نماد ژاپن مدرن از نظر ماسون ها میباشد.


Meiji emperor


بر اساس گفته های گروه اول نزدیکان وسایر بستگان این امپراتور از اعضای ارشد لوژ های ماسونی بودند  آنها با کمک برادران انگلیسی خود توانستند بر دشمن دیرینه خود (امپراتوری واقع در کشور روسیه ) مبارزه کرده و انها را شکست دهند. بعد ها ژاپن تصمیم گرفت برای بازسازی و

کمک به کل قاره آسیا آن را تصاحب کند. 


به نظر آنها قاره آسیا نیاز به تغیرا ت اساسی داشته است


دوستان توجه داشته باشند این تاریخچه از زبان خود فراماسونرهای ژاپن و طرفداران انها هست براحتی میتوانید تفکر استقلال فراماسونری در این مطلب را ببینید به دلایل  زیاد قابل اعتماد نمی باشد. آنها در گفته های خود از فرامسونرها به عنوان نجات دهنده دنیا و مخصوصا ژاپن سخن میگویند و تاکید میکنند نظم و پیشرفت امروز ژاپن به خاطر آنهاست


البته باید توجه داشت ورود دریادار پری یک واقعیت تاریخی است

همیشه در ژاپن خود را یک نمونه انسان فداکار میدانند و اینگونه تبلیغ میکنندالبته دلایل اینکه امپراتوری دست نشانده فراماسونری غربی  بوده  بسیار زیاد میباشد و  به آن اشاره  خواهد شد ولی وجود چنین سابقه ای برای این گروه شیطانی (1000سال) در ژاپن کمی خنده دار به نظر  میرسد در ادامه ما به بررسی روایتی واقعیتر  می پردازیم. آنها البته خود به این

موضوع واقف هستند بعضی از لژ ها تاریخ قابل قبول تری  را ارائه داده اند.
بر اساس برخی از اسناد که محدود می باشند  تاریخچه ورود فراماسونری در ژاپن بین سالهای  1700 تا سالهای 1800 بیان شده است.در زمان قدیم ژاپن به علت جزیره  بودن  در یک انزوای  فرهنگی و تجاری قرار داشته است و تنها  روبط کمی با کشور چین و کره داشته است . اولین  مردمان غربی (اروپایی)  استعمار گران پرتغالی بودند که در سال  1530 در یک جزیره کوچک در جنوب ژاپن به زمین نشستند سپس  دیگر کشورها هم وارد ماجرا شدند اما بنا به مسئله ای که هجوم بیگانه ها در این کشور نامیده شد تا 200 سال با دنیا قطع رابطه میکند فقط  مسیحیان پروتستان از اروپا امتیاز تجارت با این کشور را داشته اند البته عده ای این مسئله را  اولین حرکت ماسون ها در ژاپن  عنوان کرده اند


Isaac Titsingh  اولین فراماسونری ها هم از همان استعمار گران پرتغالی بودند شخصی بود  بنام

این شخص طی سالهای 1779 تا 1783 سه بار به ژاپن سفر کرد و در این دیدار با سران و مقامات بالا رتبه ژاپنی دیدار داشته است. این شخص تحت پوشش کمپانی هند شرقی معروف این دیدار ها را انجام میداده است

این شخص گنجینه ای از اطلاعات خاصی را از فرهنگ و جامعه ژاپن به اروپا برداولین فرماسونر بازدید کننده از ژاپن به روایت تاریخصحنه ورود اسحاق به ژاپن


ادامه دارد.....

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1389    | توسط: میلاد    | طبقه بندی: فراما سونری و سازمانهای زیر زمینی،     |
نظرات()