چكیده:
مذهب شیعه مهم‌ترین خصوصیت مذهبی ایرانیان با احكام اجتماعی ، عبادی و اخلاقی خاص می‌باشد كه مهم‌ترین خصوصیت آن ،اهمیت دادن به اجتماع مسلمانان است، لذا در آیات بسیاری از قرآن كریم این اهمیت نمایان می‌باشد. در احكام نیز تمام احكام عبادی اسلام با نگاهی اجتماعی قابل تأمل می‌باشد به همین خاطر«وحدت مسلمین» مهم‌ترین سد و مانع در اجرای اهداف دشمن شمرده می‌شود و لذادشمن به تفرقه افكنی به وسیله راه‌های متعدد پرداخته است. از جمله اختلاف افكنی میان مسلمین، تأسیس و حمایت از فرقه‌های انحرافی مثل بهائیت می‌باشد كه از زمان  تأسیس این فرقه تاكنون شواهدمتعددی بر وابسته بودن این فرقه به دولت‌های استعماری نظیر روسیه و انگلیس وجود دارد.
در این میان امام خمینی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران با موضع‌گیری واحدی در مقابل این جریان انحرافی به مقابله با آن‌ها پرداخته و خطر آن‌ها را گوشزد كرده است. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرقه  ضاله و مواضع امام خمینی (ره) در این رابطه می پردازد. 

كلمات كلیدی:
فرقه ضاله بهاییت،بهائیان، استعمار، وحدت اسلامی، امام خمینی

 


مقدمه :
مذهب تراشی از دیرزمان رایج بوده و همیشه در كنار دعوت حق پیامبران عده ای داعیه ی مذهب و مسلك جدید داشتند تا به منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... دست یابند. در عصر حاضر این امر شكل جدیدی به خود گرفته و همراه با پیشرفت دانش بشری بعضی از مسلك ها و مكاتب نو ایجاد شده، چهره ی علمی و سیاسی به خود گرفته، و با ایسم ها ظهور نموده اند. مسلمانان از گذشته تا حال شاهد پیدایش انحراف فكری و عملی در جریان خلافت، حكمیت، خوارج و به وجود آمدن فرق مختلف مذهبی در قرون دوم و سوم بوده اند.
 سوالی كه در این مقاله به آن پرداخته می شود، بررسی علل مخالفت شدید با بهائیان توسط رهبر كبیر انقلاب بوده و فرضیه ای كه در پی اثبات آن بر آمدیم، استعماری بودن بهائیان، انحراف عقیدتی داشتن بهائیان و بدعت گذاشتن در دین مبین اسلام توسط سران آن و جاسوسی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
احتمال هر عمل نسنجیده و سنجیده‌ای توسط استعمار و دشمن می رود و لذا مذهب سازی نیز یكی از این احتمالات است كه با توجه به خرافات و انحرافات عقیدتی كه در دین مبین اسلام پیدا شده است و به تعبیر شهید مطهری در كتاب اسلام و مقتضیات زمان گل و لای هایی كه در طول این 14 قرن در بستر این چشمه گوارای اسلام، پیدا شده است و نیز توجه شدید مردم به مباحث مهدویت و نگاه مردم به آسمان و معنویت و از طرفی گسترش ظلم در جهان، همیشه دشمن در پی ایجاد و حمایت از موارد بدلی است؛ یعنی هم اكنون كه قادر به ساخت اصل نیست، بدل آنرا می سازد. وقتی نمی تواند این احساسات مذهبی مردم را كه فطری است، پاسخ گوید و دستور به پیروی از دین حقیقی دهد، خود به ایجاد و یا حمایت از ادیان تقلبی می پردازد تا در سایه آن به مطامع خود بپردازد.
حمایت از بهائیت  در راستای همین سیاست ،عملی شد و به خاطر شرایط تاریخی كه مهیا شده بود كه قسمتی از بهائیان در عكا و حیفای اسرائیل بودند به مقابله با جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با مركزیت بیت العدل اعظم (كه مكان بسیار سرسبز و آبادی است) به رهبری بهائیان ایران می پردازد. آمریكا و انگلیس هم گر چه در بسیاری مواقع در مقابل هم در صحنه سیاسی ظاهر شده اند، در این مسأله در كنار هم و در حمایت از اسرائیل و بهائیان پرداختند و می پردازند و ایران را بخاطر مقابله با عده ای جاسوس، متهم می كنند.

 

 

«بهائیان» در كلام امام خمینی (رحمه ا... علیه)
لزوم بررسی سخنان رهبر كبیر انقلاب اسلامی در مورد این فرقه، از چندجهت می‌باشد:
1- امام خمینی (ره) به عنوان رهبر مردمی كه برای استقلال وآزادی ملت خود قیام كردند.
2- امام خمینی (ره) به عنوان مرجع تقلید اعلم و صاحب فتاوای فقهی و اجتماعی در مورد این فرقه.
3- امام خمینی (ره) به عنوان یك فرد مسلمان كه قبال افرادی كه عمال استعمار هستند، موضع می‌گیرد.
اگر رهبر یك انقلاب، سخنانی بصورت مكرر و موضع‌گیری‌هایی  در مورد افراد خاصی انجام میدهد، نشان دهنده حساسیت این موضوع می‌باشد،لذا اهمیت صحبت‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها، نامه‌ها و دیگر آثار امام در مورد این فرقه ضاله دارای ارزشی والاست.
در ادامه مطالب امام خمینی در این زمینه، در سه قسمت جمع آوری شده است:
الف: اقدامات بهائیان برای براندازی اسلام .
ب: حمایت‌های استعمار از بهائیان.
ج: اعلام مخالفت صریح. 

 

 

1- اقدامات بهائیان برای براندازی ایدئولوژی اسلامی
1-1- ارتباط داشتن بین خود و قیام برای رسیدن به مطامع خویش:
امام در اولین پیام تاریخی خود به ملت ایران فرمودند: خوب است دینداری را دست كم از بهائیان، یاد بگیرید، كه اگر یك نفر آن‌ها در یك دیه ]تلفظ قدیم كلمه ده[ زندگی كند، از مراكز حساس ، آن‌ها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او بشود، برای او قیام می‌كنند، شما كه به حق مشروع حق قیام نكردید، خیره سران بی دین از جای خود برخاستند و در هر گوشه، زمزمه بی دینی را آغاز كردند و به همین زودی بر شما تفرقه‌ زده‌ها، چنان چیره شوند، كه از زمان رضا خان روزگارتان سخت‌تر شود.
«و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدركه الموت فقد وقع اجره علی الله» (سوره نساء،آیه100)(صحیفه امام،ج1،ص21)
1-2-  احیای سنت‌ها و رسوم غیر اسلامی مثل جشن گرفتن در سالروز كشف حجاب:
امام در دیدار رؤسای شهربانی و ساواك قم (آقایان پرتو و بدیعی) مطالبی را مبنی بر اجتناب از تحریك افكار و احساسات مردم فرمودند و در ادامه نیز خاطرنشان كردند كه روحانیون پشتیبان اصلاحات‌اند. بعد در توضیح برنامه‌های نمایشی رژیم در 17 دی (سالروز كشف حجاب رضاخانی در سال 1314 ه. ش) گفتند: خوب است آقایان به ادارات مركزی خود گزارش دهند كه مراسم روز 17 دی را، بیش از آنچه هست جلوه ندهند و مردمی را كه اعصابشان تحریك شده بوسیله دستگاه تلویزیون بهائی‌ها ،تهیج ننمایند. دستگاه بهائیت و كارخانه پپسی كولادستگاه جاسوسی یهود فلسطین ]رژیم صهیونیستی[ است. البته امام خمینی به آندو گفته بودند كه: تلویزیونی كه متعلق به یك اقلیت منفور ]یعنی بهائیان[ است، قصد دارد در 17 دی نمایش زنان سابق و امروزی را بدهد و در این صورت مردم تظاهرات می كنند و ... «همان،ص122»لازم به ذكر است تلویزیون در آن زمان توسط ثابت پاسال (یهودی بهائی شده) اداره می شد.

 

 

1-3- 1- حمله به معارف اسلامی و ابزار قرار دادن شعار تساوی حقوق زن و مرد:
«محافل لا مذهب بهائی های یهودی الاصل ایران و آمریكا، اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم رسمی این مملكت قرار دهند و دین اسلام را كه موجب بقای استقلال ظاهری این ملك و ملت است، تضعیف كنند.»  (همان ،ص192)
حسین فردوست كه از جمله نزدیك ترین افراد به محمد رضا شاه بوده است،مینویسد:«دردوران محمد رضا بهاییت در ایذان توسعه ی عجیبی یافت و آنها بر مبنای انگیزه ونقاط ضعف،به شدت افراد را جلب می كردند.چند مورد به اطلاعم رسید كه فرد، مقروض بوده و سازمان بهاییت قروض او را پرداخت كرده است تا بهایی شود. زن نیز از وسایل مهم جلب افراد بود وترتیبی میدادند كه از طریق روابط جنسی، جوان ها جلب شوند واصولاٌ ازدواج مسلمان و بهایی راتجویز می نمودند واز طریق دختران بهایی به عنوان مبلغ، عمل می نمودند. ایران بعد از آمریكا ، بیشترین تعداد بهایی ها را داشت.(بهایی ها در آمریكا بسیار قوی هستند و مراكز متعددی ازجمله در شیكاگو دارند.)در دورانی كه بهاییت ایران قوی بود، در فرم های استخدام و غیره در مقابل مذهب، صراحتاٌ بهایی مینوشتند، ولی وقتی كه در موضع ضعف قرار میگرفتند(مانند حركت مردم تهران و تخریب حضیره القدس)خود را مسلمان معرفی میكردند. »(خاطرات ارتشبد سابق، حسین فردوست،ظهور وسقوط سلطنت پهلوی،ج 1،ص376)

 

 

 حضرت امام خمینی (ره)در سخنرانی تاریخی در عصر عاشورای روز 13 خرداد 1342 در مدرسه فیضیه فرمودند:«...اسرائیل نمى‏خواهد در این مملكت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملكت قرآن باشد؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملكت علماى دین باشند؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملكت احكام اسلام باشد.... آقا، یك حقایقى در كار است، من باز سرم دارد درد مى‏گیرد؛ یك حقایقى در كار است. شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهاییها مراجعه كنید؛ در آنجا مى‏نویسد: تساوى حقوق زن و مرد، رأى عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت مى‏كنند. آقاى شاه هم نفهمیده مى‏رود بالاى آنجا، مى‏گوید: تساوى حقوق زن و مرد. آقا! این را به تو تزریق كردند كه بگویند بهایى هستى، كه من بگویم كافر است؛ بیرونت كنند. نكن اینطور؛ بدبخت! نكن اینطور. تعلیم اجبارى عمومى نظامى كردن زن، رأى عبدالبهاء است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! شاه ندیده این را؟ اگر ندیده مؤاخذه كند از آنهایى كه دیده‏اند و به این بیچاره تزریق كرده‏اند اینها را بگو. واللَّه، من شنیده‏ام كه سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیندازد تا بیرونش كنند و لهذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند. مطالب خیلى زیاد است، بیشتر از این معانى است كه شما تصور مى‏كنید. مملكت ما، دین ما، در معرض خطر است؛ شما هى بگویید كه «آقایان! نگویید: دین در معرض خطر است». ما كه نگفتیم دین در معرض خطر است، در معرض خطر نیست؟! ما اگر نگوییم شاه چطور است، چطور نیست؟ آقا یك كارى بكنید اینطور نباشد. همه چیز را گردن تو دارند مى‏گذارند. بیچاره! نمى‏دانى آن روزى كه یك صدایى در آمد، یك نفر از اینهایى كه با تو رفیق هستند، رفاقت ندارند. اینها همه رفیق دلارند؛ اینها دین ندارند؛ اینها وفا ندارند .»

 

 


1-3-2- حذف شرط اسلام و ذكوریت از شرایط قضات و نمایندگان: از برنامه های استعماری رژیم ستم شاهی كه با دسیسه آمریكا انجام می شد تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در اوائل نخست وزیری اسدا.. علم بود با  این هدف كه غیر مسلمانان ودر رأسشان بهائیان بدون هیچ منع قانونی بر پست های حساس كشور گمارده شوند و لذا با تصویب این قانون، سه موضوع مرد بودن ، مسلمان بودن و سوگند خوردن فقط به قرآن را تغییر داد. امام خمینی متوجه این خطر شدند و از هر سو با تلگراف ها، اعلامیه ها و نامه ها و سخنرانی ها ، اعتراض خود را اعلام نمودند كه در كتاب مرحوم استاد علی دوانی (نهضت روحانیون ایران ) مضبوط  است . سرانجام،‌ رژیم و علم درتنگنا قرار گرفتند و مجبور به لغو آن گردیدند ولی امام خواستار لغو كامل و رسمی در جرائد رسمی كشور شدند.

بهائیان در مدت كوتاهی چنان رشد كردند و مشاغل حساس را به اشغال خود درآوردند كه در كابینه هویدا نه وزیر بهائی راه یافت. آن ها علاوه بر پست های حساس نظامی و سیاسی بر بسیاری از منابع اقتصادی نیز تسلط یافتند مثلا هژ بر یزدانی، صاحب سهام بانك ایرانیان و بانك  توسعه كشاورزی و ثابت پاسال نیز از سرمایه داران بزرگ بهائی بودند. حتی مراكز فرهنگی مانند تلویزیون ایران نیز توسط حبیب ا... ثابت پاسال بهائی اداره می شد.»(حسینیان، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران،ص185)

 

 

امام در نامه ای به علمای یزد در ابتدا به اعمال رژیم گذشته نظری داشتند كه مثلاٌ قرآن را در ردیف كتب ضاله قرار می داد ]و قرآن سوزی می كرد[ و اكنون می خواهد با اعلام تساوی حقوق، چندین حكم ضروری اسلام را محو كند و اخیراٌ وزیر دادگستری در طرح خود شرط اسلام و ذكوریت را از شرایط قضات لغو كرده است.(همان ،ج1،ص186) لازم به ذكر است این طرح و نیز طرح تبدیل سوگند به قرآن كریم در مراسم تحلیف نظامیان به سوگند به كتاب آسمانی، به جهت هموار نمودن راه نفوذ بهائیان در ارتش، قوه قضائیه ، شهادت دادن، ادارات و... می باشد.
1-4- قانونی كردن و به تصویب رساندن احكام بهائیان از جمله نظامی كردن زن:
امام با سخنرانی تاریخی و كوبنده شان در عصر عاشورا در قم، ابتدا با مقایسه دشمنان امام حسین (علیه السلام) با رژیم شاه فرمودند: چون با اصل سر و كار داشتند غیر از امام حسین هم آن همه جنایت انجام دادند. ]در مورد كودكان و قافله امام حسین و یاران امام حسین و ماجراهای اشك آور كربلا[، نمی خواستند، شجره طیبه باشد. همین فكر در ایران هم وجود داشت. سید شانزده ، هفده ساله به شاه چه كرده بود؟ ]منظور سید یونس رودباری از شهدای ماجرای خونین فیضیه است[ و با تفسیر اینكه رژیم، با اصل اسلام مخالف است در ادامه به شاه اخطار كردند و شاه را تحت تأثیر بهائی ها دانستند.
هنگامی كه عبدالبها نظرش مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد بود،3 شاه هم نفهمیده از او تبعیت    می كند و حرف او را می زند. حضرت امام در توضیح علت این كار گفتند: آقا! این را به تو تزریق كردند كه بگوئید، بهائی هستی، كه من بگویم كافر است؛ بیرونت كنند... نكن اینجور! تعلیم اجباری عمومی، نظامی كردن زن، رأی عبدالبها است...

 

ادامه دارد...
سازمان اسناد انقلاب اسلامی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 مرداد 1389    | توسط: میلاد    | طبقه بندی: حوادث تاریخی،     |
نظرات()