سلام

به نام خدا

به فرموده رهبری عزیز ما امسال سال همت مضاعف می باشد. ما همه جا شاید می بینیم که مسئولین این شعار را سرلوحه خود گذاشته اند  و همتی کرده و ایران را آباد تر میکنند

اما بعضی ها هستند که با ایمان و سرنوشت و هویت یک ملت بازی می کنند و برای پول در آوردند شرف خود را میفروشند . ذهن شما به راه کج نرود منظورم خود فروشی نیست بلکه بدتر از آن وطن فروشی می باشد

این یک متن سیاسی نیست بلکه یک متن  وظیفه می باشد. من همیشه فکر میکردم که مسئولین 3 دسته اند یا بی ایمانند یا باایمانند و خیلی شجاع و یا با ایمان و خدا ترس هستند. آیا ما نمیدانیم که نتیجه کارهای ما به خود ما برمیگرده؟

آیا نمیدانیم که دزدین یک چیز در این دنیا بی جواب نمی ماند چه برسد به آن دنیا؟

شما بگین آقای مسئول ساخت سریال های تلویزیونی آقایان مسئول نظارت

شما بگو آقای ضرقامی از کدام دسته هستید؟

وبلاگ بنده هرگز به این حوادث عکس العملی نشان نمیداد تا اکنون که دیگر گندشو در آوردید

مسئولین شجاع صدا وسیما شما دارید کاری می کنید که آمریکا از انجام آن عاجز مانده است

بی هویت کردن جوانان!

مگر شما با اصول ساخت سریال آشنا نیستید؟ مگر نمیدانید که در اسلام مهمترین نهاد خانواده است؟ خدا به شما رحم کند

مثالی میزنم شاید هنوز انسان آزاده ای باشد در صدا وسیما

این سریال فاصله ها!!!!!

شما نمی دانید که یکی از مهمترین چیز ها در اسلام خانواده است هر کسی که حدااقل 2 قسمت از این سریال را ببیند میداند که مستقیم بیناد خانواده را هدف گرفته است. 

دلالیل را بدانید

1- چرا انسانهای نماز خوان باید امل و پشت کوهی و عقب افتاده نشاند داده شوند؟ چرا خواندن نماز بازیگر سعید باعث تمسخر دیگران می شود مگر شما درخانوادتان نماز خوان ندارید؟

2- آیا درست است که 19 قسمت کثافت دروغ خیانت  دزدی کلاهبرداری و ... نشان دهیم و بعد یک قسمت توبه دیگران ؟

3-به خانواده سعید نگاهی کنید؟ نبود مادر را بهانه کرده اند و هرگونه خرابکاری را به آنها ربط میدهند! چندین قسمت است که سلام کردن از این خانواده رفته است.

4- چرا انسان های ساده و پاک در این سریال بدبخت و اواره و درمانده نشان داده شده است و دختر دزد سریال بهترین لذات و حتی اداره افراد را نشان میدهد؟

5-چرا نشان میدهید نان حلال باعث پست رفت کردن و از دست دادن خانواده میشود و در مقابل دزدی باعث شادی و خوشبختی می شود

6-چرا برای نقش دختر چادری و با حجاب دختری خیلی معمولی انتخاب کرده و فقط مانده برای او سبیل بگذارید ولی برای دزد و فاحشه سریال بهترین  بازیگر مجموعه را از نظر زیبایی میگذارید؟

7-حتی به بهانه ترساندن مردم چگونه به خود اجازه میدهید نشان دهید مردی همسر دار به دختر چوان پیشنهاد شام دهد و شما نشان میدهید که نیت خیری دارد؟آیا از جامعه خبر ندارید ایا حاضرید دختر خود شما هم برای خوردن شام با یک مرد سن بالا به هر جایی برود

8- آیا شما از خدا نمیترسید که به دختران یاد میدهید با کمی زرنگی میتوانید سوار هر مردی شوند و از انها دزدی کنند وکسی هم نمی فهمد؟

.......

ما همه شاهد چنین حوادثی در جامعه هستیم ولی به خاطر زحمات عزیزان ما شاهد فیلم های آموزشی در این مورد هستیم.  هر کسی این مختصر را خوانده باشد منظور من را می فهمد . من میتوانم بگویم ناخواسته یا خواسته این فعالیت مانند فعالیت گروهای فراماسونی هست . عمق فاجعه آنجا مشخص می شود که دیگر سریالهای تلویزیون را نگاه کنید. به راحتی رد پای ....... می بینید

صحبت آخر من با آقای ضرغامی می باشد . شما دارید به علت کم توجهی به فرمایشات رهبر عزیز ما به خود و جامعه ونماینده امام زمان خیانت میکنید .

سر شما گرم شده به فعالیت های سیاسی!

خدا به شما رحم کند ! جواب خدا و خیلی ها را باید تا اکنون بدهید

برقرار باشید

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1389    | توسط: میلاد    | طبقه بندی: فراما سونری و سازمانهای زیر زمینی،     |
نظرات()