ایوانجلیست‌ها در آمریكا عضو فرقه هاى مختلفى از پروتستان‌ها مى‌باشند. در آمریكا تاكنون بیش از 1500 فرقه در میان پروتستان‌ها به وجود آمده و این تعداد مرتب رو به افزایش است. ایوانجلیست‌ها با آنكه از فرقه‌هاى مختلف مى‌باشند، با یك هدف تبلیغات دینى را انجام مى‌دهند. در آمریكا مطابق آمارهاى مختلف 80 تا 100 میلیون مسیحى در این كشور طرفدار ایوانجلیست‌ها مى‌باشند و اكثریت مطلق آنها از حزب محافظه‌كار جمهوری‌خواه حمایت سیاسى همه جانبه انجام مى‌دهند.

* شبكه تبلیغات دینى ایوانجلیست‌ها

دهه 1960م كه در آمریكا و جهان غرب به عنوان دهه ضد ارزشهاى دینى معرفى مى‌شود، باعث افزایش سریع فرهنگ اعتیاد به مواد مخدر و جنایت و ابتذال فرهنگى در جامعه آمریكا شد. از این دهه به بعد همه ساله شمار جوانان معتاد افزایش مى‌یابد و فقط در سال 2002م در آمریكا 25 میلیارد دلار براى مصرف مواد مخدر هزینه شده است. ترویج فرهنگ خشونت و ابتذال در فیلمهاى آمریكایى باعث افزایش جنایت در این كشور گردیده است كه این مسئله به افزایش تعداد باردارى در میان دختران كمتر از 19 سال، افزایش بیماری‌هاى مقاربتى و ایدز، خشونت علیه كودكان و زنان، رشد آمار طلاق و سرپرستى خانواده توسط زنان، افزایش هم جنس بازان و بیش از حد شدن جمعیت زندانیان انجامیده است. در آمریكا از هر دو ازدواج یكى از آنها در كمتر از یك سال منجر به طلاق مى‌شود و 45 درصد كودكان توسط پدر یا مادر تحت كفالت مى‌باشند.

ایوانجلیست‌ها با انتقاد شدید به مظاهر فساد فرهنگ سكولار در جامعه آمریكا نفوذى فوق‌العاده پیدا كرده اند(16). آنها در برنامه‌هاى تلویزیونى در آمریكا فساد اخلاقى در جامعه را معلول دورى از تعلیمات دینى مى‌دانند و به شدت با ابتذال در رسانه‌هاى عمومى مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت، مجلات وروزنامه‌ها مخالف‌اند. مبلّغان انجیل از پیوندهاى محكم خانوادگى طرفدارى مى‌كنند و روابط غیر مشروع قبل از ازدواج را باعث افزایش سقط جنین در كشور و سست شدن روابط خانوادگى مى‌دانند(17). آنها در تبلیغات دینى در تلویزیون كوشش مى‌كنند مراسم عبادى مسیحى در مدارس دولتى و خصوصى الزامى گردد و آموزش مسائل جنسى در مدارس را ابتذال شمرده، با آن به شدت مخالفت مى‌كنند و مدارس دولتى را مراكز ترویج ارزشهاى ضد دینى در آمریكا مى‌دانند(18).

شعار مبلّغان انجیل در تلویزیون «شكل دادن افكار نوجوانان»(19) است. آنها در تبلیغات خود اظهار مى‌كنند كه مى‌خواهند اخلاق و معنویت را به كشور آمریكا و عزت را به خانواده‌هاى از هم پاشیده این كشور باز گردانند. آنها در تبلیغات خود مردم را از دوران «عذاب شدید» (Tribulation) به دست دجّال (Anti-Christ) مى‌ترسانند و اظهار مى‌دارند دجال به زودى ظهور خواهد نمود و دنیا به عذابى سخت دچار خواهد شد و فقط «مسیحیان دوباره تولدیافته»(20) نجات خواهند یافت.

ایوانجلیست‌ها اعلام مى‌دارند كه آنها مى‌خواهند آمریكا را از سكولار اومانیسم (Secular Humanism) نجات دهند و مى‌كوشند با كنار گذاشتن افراد سكولار از مسئولیتهاى حساس دولتى، ادارى، نظامى و قضایى مسیحیان طرفدار اعتقادات افراطى دینى را جایگزین آنها كنند(21).

براى تحقق این هدف، تلى ایوانجلیست‌هاى معروف آمریكا مؤسسات آموزش عالى زیر را براى تربیت متخصصان با اعتقادات دینى براى احراز پستهاى كلیدى در كشور به وجود آورده‌اند:

1 ـ دانشگاه ریجنت (Regent University) : این دانشگاه در ویرجینیابیچ واقـع شده كـه توسط كشیش پات رابرتسون (Pat Robertson) تأسیس گردیده است و در آن بیش از سه هزار دانشجو تحصیل مى كنند. شعار این دانشگاه «رهبرى مسیحیان براى تغییر جهان(22) است. این دانشگاه براى شبكه تلویزیونى دینى «شبكه سخن پراكنى مسیحیت» سى.بى.ان(23) كارشناس تربیت مى‌كند.

2 ـ دانشگاه لیبرتى (Liberty University) : این دانشگاه را تلى ایوانجلیست معروف كشیش جرى فالول (Rev Jerry Falwell) در لینچ برگ، ویرجینیا تأسیس كرده است. در این دانشگاه 6500 دانشجو تحصیل مى كنند.

3 ـ دانشگاه اورل رابرتز (Oral Roberts University) : این دانشگاه در شهر تُلسا، اُكلاهاما در سال 1963م تأسیس گردید و بنیانگذار آن كشیش اورل رابرترز از تلى ایوانجلیست هاى معروف آمریكا مى باشد.

4 ـ دانشكده انجیل جیمى سواگارت (Jimmy Swaggart Bible College): این دانشكده توسط جیمى سواگارت در شهر لویسیانا تأسیس گردیده است.

در این مؤسسات آموزش عالى علاوه بر تربیت كادر ادارى دولتى، متخصصان را براى اداره و تولید برنامه‌هاى تبلیغى مسیحى در ایستگاه‌هاى رادیویى و تلویزیونى آموزش مى دهند. بر اساس آمار ارائه شده در كتاب راهنماى سخن پراكنى دینى در آمریكا(24) تا پایان سال 1985م در آمریكا 1043 ایستگاه رادیویى و 96 ایستگاه تلویزیونى دینى وجود داشته و در سال 1989م تعداد ایستگاههاى رادیویى به 1485 و ایستگاههاى تلویزیونى دینى به 336 عدد افزایش یافته است. تا سال 1989م، 648 سازمان دینى برنامه هاى رادیویى دینى مسیحى تولید مى كردند و 476 سازمان دینى در این كشور مسئولیت تولید برنامه‌هاى دینى در تلویزیون بر عهده داشتند. تا سال 1989م از آمریكا، 301 برنامه رادیویى و تلویزیونى و تبلیغى برون مرزى پخش مى گردید(25). به گفته «انجمن ملى سخن پراكنى دینى» اكنون در آمریكا 1550 ایستگاه رادیویى و 350 ایستگاه تلویزیونى دینى در این كشور فعالیت دارند و در این ایستگاهها بیش از 500 تلى ایوانجلیست و 750 رادیو ایوانجلیست برنامه هاى دینى و تبلیغى مسیحى اجرا مى كنند و هر هفته بیش از 14 میلیون نفر این برنامه هاى تلویزیونى را تماشا مى كنند(26). بودجه سالیانه مؤسسات دینى مسیحى كه این برنامه ها را از شبكه هاى رادیو و تلویزیونى دینى پخش مى كنند همه ساله 20 تا 25 درصد افزایش پیدا مى كند. این مؤسسات، شبكه هاى تلویزیون دینى محلى را در شهرهاى آمریكا گسترش داده اند. برنامه هاى تبلیغى مسیحى از جانب تلى ایوانجلیست هاى معروف؛ مانند جرى فالول، پات رابرتسون، جیمز رابیسون (James Robison)، جیمى سواگارت و رابرت شولر (Robert Schuller) دائما در حال توسعه است(27).

* اهداف محافظه‌كاران سیاسى

ایوانجلیست‌ها در آمریكا عضو فرقه‌هاى مختلفى از پروتستانها مى‌باشند. در آمریكا تاكنون بیش از 1500 فرقه در میان پروتستانها به وجود آمده و این تعداد مرتب رو به افزایش است. ایوانجلیست‌ها با آنكه از فرقه‌هاى مختلف مى‌باشند، با یك هدف تبلیغات دینى را انجام مى‌دهند. از این رو پروتستانها آنها را «مافوق كلیسا»(28) مى‌نامند و افرادى مانند چارلز گراندیسون فینى (Charles Grandison Finney) (1875-1762م)، دیوایت ال مودى (Dwight L. Moody) (1899-1837م) و بیلى سندى Billy Sunday)(1935-1862م) را رهبران «جنبش تبلیغ انجیل»(29) و «مافوق كلیسا» مى دانند(30).

ایوانجلیست‌ها خود را به عنوان اثرگذاران مشروع در تغییر فرهنگ آمریكایى و رسانه‌هاى عمومى و نیز پیشگامان مبارزه علیه سكولار لیبرالیسم در جامعه آمریكا در طول قرن بیستم معرفى مى‌كنند(31). آنها از مناظرات كلامى با دانشمندان ادیان دیگر به شدت پرهیز مى‌كنند و از احساسات و وابستگی‌هاى محلى براى تبلیغات دینى در رادیو، تلویزیون، مجلات و اینترنت به خوبى بهره مى‌برند. در آمریكا ارتباط نزدیك میان دیدگاههاى محافظه كاران ایوانجلیست با ایدئولوژى محافظه كار سیاسى كاملاً مشهود است.

انگیزه مهم و برجسته ایوانجلیست‌هاى آمریكایى بسیح مسیحیان جامعه این كشور در راستاى اهداف محافظه كاران سیاسى است. در آمریكا مطابق آمارهاى مختلف 80 تا 100 میلیون مسیحى در این كشور طرفدار ایوانجلیست‌ها مى‌باشند و اكثریت مطلق آنها از حزب محافظه كار جمهوری‌خواه حمایت سیاسى همه جانبه انجام مى‌دهند.

ایوانجلیست‌ها با حضور گسترده در برنامه‌هاى رادیویى قبل از جنگ جهانى دوم در میان رؤساى جمهورى آمریكا اعمال نفوذ مى‌كردند. هرى اس. ترومن رئیس جمهورى آمریكا در سالهاى 1953-1945 كه از حزب دموكرات بود اعلان مى‌دارد: «اگر بیدارى اخلاقى و روحانى در آمریكا به وجود نیاید این كشور نابود خواهد شد». ژنرال دوایت دیوید آیزنهاور، از حزب جمهوری‌خواه و رئیس جمهورى آمریكا در سالهاى 1961-1953 اظهار مى‌دارد براى جلوگیرى از فاجعه ملى در آمریكا باید حیات نو روحانى به وجود آید». بعد از فتح ژاپن در جنگ جهانى دوم ژنرال داگلاس مك آرتور، حاكم نظامى آمریكا رسما از مبلغان مسیحى دعوت به عمل مى‌آورد كه در ژاپن تبلیغات دینى گسترده انجام دهند. با حمایت دولت آمریكا ایوانجلیست‌ها بعد از جنگ كره (1953-1950) تبلیغات وسیع دینى را در كره جنوبى و كشورهاى خاور دور و جنوب شرقى آسیا انجام داده‌اند.

در انتخابات ریاست جمهورى آمریكا در سال 1976م ایوانجلیست‌ها از كاندیداى حزب دموكرات جیمى كارتر كه عضو كلیساى بنیادگرایان مسیحى به نام «كنوانسیون بابتیست‌هاى جنوبى»(32) بود و ادعا مى‌كرد «مسیحى دوباره تولّد یافته» است حمایت نمودند و كارتر با حمایت همه جانبه ایوانجلیست‌ها به قدرت رسید. مجله «نیوزویك» سال 1976 را «سال ایوانجلیست‌ها» نامید. در این انتخابات، ایوانجلیست‌ها رسما وارد حوزه سیاسى شدند و جامعه آمریكا و جهان در سطحى گسترده متوجه این جریان جدید شدند(33).

از آغاز سال 1979م شعار آنها این است كه هنگام آن فرا رسیده كه براى تغییر مسیر آمریكا و نجات این كشور، مسیحیان متدین از كلیسا وارد كنگره (پارلمان آمریكا) شوند. مطابق یك نظرسنجى كه در سال 1980م انجام شد 90 درصد كشیشان آمریكا اظهار نمودند كلیسا مناسب ترین محل براى بیان مسائل اجتماعى و سیاسى مى باشد. این امر براى تمامى كشیشان ضرورى است(34). در آمریكا بیش از 400 هزار كلیسا وجود دارد كه 110 هزار از آنها در اختیار ایوانجلیست ها قرار دارد.

با نفوذ ایوانجلیست‌ها در دولت جیمى كارتر (1980-1976) مسئله تحفظ ارزشهاى سنتى خانواده مورد توجّه دولت قرار گرفت.

در انتخابات ریاست جمهورى سال 1980م ایوانجلیست ها از رونالد ریگان حمایت كردند، چرا كه وى نیز خود را «مسیحى دوباره تولّد یافته» نامیده و وعده داده بود خواسته هاى آنها را عملى سازد(35).

در روزهاى 28 و 29 آوریل 1980م ایوانجلیست‌ها در واشنگتن، پایتخت آمریكا اجتماعى بزرگ را با عنوان «واشنگتن براى عیسى مسیح»(36) به وجود آوردند كه در آن نیم میلیون ایوانجلیست از سراسر آمریكا شركت نمودند. در این اجتماعِ دو روزه رهبران ارشد دینى ایوانجلیست ها در سخنرانیهاى خود از دولتمردان خواستند كه در مسائل سیاسى و اجتماعى مطابق تعلیمات انجیل عمل نمایند تا مورد تایید آنها قرار گیرند و در پایان، خواسته هاى سیاسى و اجتماعى خود را در یك اعلامیه بیان نمودند. شعار آنها در این جتماع این بود: «نه من گناهكارم، نه تو گناهكارى، بلكه آمریكا گناهكار است و براى نجات آمریكا باید فداكارى نمود»(37).

رونالد ریگان اولین برنامه تبلیغات انتخاباتى براى ریاست جمهورى را در روزهاى 21 و 22 اوت 1980م در رى یونیون آرنا، دالاس در میان ایوانجلیست ها برگزار نمود. در این اجتماع، پانزده هزار تن از نمایندگان ایوانجلیست ها از سراسر آمریكا شركت داشتند و تعهد نمودند كه ریگان را در این انتخابات به پیروزى برسانند(38). بعد از پیروزى قاطع ریگان در این انتخابات، ایوانجلیست ها به عنوان یك قدرت فرهنگى و اجتماعى در جامعه آمریكا ظهور نمودند(39).

رونالد ریگان اولین برنامه تبلیغات انتخاباتى براى دومین دوره ریاست جمهورى خود را در سال 1984 از محل یاد شده در حضور هفده هزار ایوانجلیست از سراسر آمریكا برگزار نمود. در این جلسه تبلیغاتى، ایوانجلیست معروف آمریكا جرى فالول كه در دوره اول ریاست جمهورى ریگان كشیش رسمى كاخ سفید شده بود اعلان مى كند كه «دیانت و اخلاق از سیاست جدا نیست»(40).

در سال 1983م ریگان طرح «ابتكار دفاع استراتژیك»(41) را در جلسه دینى در میان ایوانجلیست‌ها اعلام مى‌كند و از شوروى سابق به عنوان «امپراتورى شیطانى»(42) نام مى برد؛ چرا كه ایوانجلیست ها شوروى سابق را امپراتورى شیطانى معرفى مى‌كردند.

در انتخابات سال 2000م ایوانجلیست‌ها رسما از جورج دبلیوبوش حمایت كردند و از طرفداران خود خواستند كه الگور، كاندیداى حزب دموكرات را شكست دهند. الگور نیز در جلسات سخنرانى انتخاباتى‌اش از شعار ایوانجلیست‌ها «عیسى مسیح چه خواهد كرد»(43) بهره گرفته، اعلام مى‌نمود كه وى در تصمیم گیری‌هاى سیاسى این شعار را مد نظر داشته است(44).
ادامه دارد


حیدر رضا ضابط
------------------
پی‌نوشت‌ها:
16 - Televangelism, p. 23.
17 - James Davison Hunter, American Evangelicalism, Rutgers University Press, 1983, p. 50.
18 - Televangelism, p. 161.
19 - Shape the minds of the young people.
20 - Born-Again Christians.
21 - Prime Time Preachers, p. 86.
22 - Christian Leadership to Change the World.
23 - Christian Broadcasting Network (CBN).
24 - The Directory of Religious Broadcasting, 1989, Morristown, N.J.
25 - Ibid, p. 4-8; Televangelism, p. 292.
26 - Prime Time Preachers, p. 53.
27 - Prime Time Preachers, p. 55.
28 - Parachurch.
29 - Evangelicalism.
30 - American Evangelicalism, p. 42.
31 - Prime Time Preachers, p. 80.
32 - Southern Baptist Convention.
33 - Prime Time Preachers, p. 126.
34 - Ibid, p. 28.
35 - Anson Shupe & William A.Stacey, Born Again Politics and Moral Majority (New York: Edwin Mellon Press, 1982), p. 16.
36 - Washington For Jesus.
37 - Prime Time Preachers, p. 5.
38 - Televangelism, p. 29.
39 - Ibid, p. 7.
40 - Ibid, p. 36.
41 - Strategic Defense Initiative (SDI).
42 - Evil Empire.
43 - What Would Jesus Do? (WWJD).
44 -Encyclopedia of Fundamentalism, pp. 516-517.
-------------------
منبع: باشگاه اندیشه

برداشت شده از : وعده صادق

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 تیر 1389    | توسط: میلاد    | طبقه بندی: فراما سونری و سازمانهای زیر زمینی،     |
نظرات()